Điểm học phần Chuyên đề thực tế thầy Hiệp

Các bạn đã nộp bài mà chưa ký tên vào danh sách báo cáo thì sẽ nhận điểm 0 học phần nhé. 

Lịch gặp thầy ký tên là sáng mai phòng D213 từ 07h30-11h30 ngày 22/05/2019 hoặc sáng thứ 6 phòng D209 từ 7h30-11h30 ngày 24/05/2019