Điểm đồ án chuyên ngành (cô Cúc)

Điểm đồ án chuyên ngành của các sinh viên do cô Cúc hướng dẫn.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ trực tiếp với giáo viên hướng dẫn trong vòng 1 tuần kể từ ngày công bố điểm. Sau thời gian này mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin DOAN.pdf về máy tínhDOAN.pdf154 lần tải