Điểm Đồ án - TTTN - cô Mai

Điểm đồ án và TTTN do cô Mai hướng dẫn. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ trực tiếp với giáo viên hướng dẫn hạn chót 16/6/2019. Sau thời gian này mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.


Tập tin đính kèm:
Tải tập tin doan-tttn.pdf về máy tínhdoan-tttn.pdf209 lần tải