Điểm chuyên đề thực tế (T.Trường)

STT Mã sinh viên Họ sinh viên tên sinh viên Báo Cáo
1 2117220002 Nguyễn Ngọc Bảo 7.25
2 2117220004 Ngô Văn Bình 6.75
3 2117220003 Nguyễn Minh Bình 5.5
4 2117220007 Nguyễn Văn Công 8
5 2117220006 Tạ Chí Công 7
6 2117220011 Trần Hồng Đức 6
7 2117220046 Hồ Trường Giang 7.5
8 2117220012 Tô Văn Hải 6.5
9 2117220013 Bùi Phước Hậu 7.25
10 2117220014 Nguyễn Văn Hậu 7
11 2114220016 Nguyễn Vũ Xuân Hòa 6.5
12 2117220015 Nguyễn Hữu Hoài 8
13 2117220016 Tạ Ngọc Huy 6.5
14 2117220018 Trần Văn Khang 7.75
15 2116110186 Phan Trần Long
16 2117220021 Nguyễn Thế Mạnh 6
17 2117220022 Đỗ Thị Mỹ Nga 6.75
18 2117220028 Nguyễn Trọng Phát 8
19 2117220029 Trịnh Hà Thanh Phong 7
20 2117220031 Phạm Văn Sơn 7.5
21 2117220033 Đặng Hữu Thành 7
22 2117110190 Đoàn Thị Thanh Thảo 6.5
23 2117110192 Trần Minh Thắng 5
24 2117220040 Lê Nhật Trường 7.75
25 2117220039 Nguyễn Ngọc Trường 7.25
26 2117220043 Phạm Dương Thanh Tuấn 7.5
27 2117110207 Phan Thanh Tùng 6.75

 

STT Mã sinh viên Họ sinh viên tên sinh viên Báo Cáo
1 2117110001 Lê Đức Anh v
2 2117110002 Trịnh Châu Thế Anh 3
3 2117110004 Nguyễn Thế Bảo 6
4 2117110006 Nguyễn Mậu Cường 0
5 2117110007 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 7.5
6 2117110012 Trịnh Tiến Đạt 8.5
7 2117110288 Lê Trung Hải v
8 2117110013 Nguyễn Trí Hải 5
9 2117110014 Phạm Văn Hiếu 0
10 2117110016 Lữ Đăng Hoàng 0
11 2117110017 Ngô Văn Hoàng 3
12 2115110026 Nguyễn Đặng Quang Huy 6.5
13 2117110018 Nguyễn Phúc Huy 0
14 2117110022 Phan Khắc Hưng v
15 2117110023 Nguyễn Minh Hy v
16 2117110028 Lưu Văn Khén 3
17 2117110036 Lê Thị Huỳnh Nga 6.5
18 2117110042 Trần Thanh Phú 0
19 2117110045 Bùi Văn Sơn 6
20 2117110048 Nguyễn Văn Tân 6
21 2117110049 Đặng Duy Thạch 5.5
22 2117110051 Lê Huỳnh Ngọc Thân 6.5
23 2117110055 Phan Đỗ Tuấn Thịnh 6.5
24 2117110056 Mai Quang Thụ 6
25 2117110057 Lê Thị Kim Thư 7.5
26 2117110058 Hà Thanh Tiến 5.75
27 2117110059 Phạm Nhựt Trường v
28 2117110060 Nguyễn Hoàng 5.5
29 2117110061 Tuấn 5.75
30 2117110062 Trần Thanh Tuấn 5.75
31 2117110065 Nguyễn Thị Hồng Uyên 7
32 2117110066 Đỗ Đình Vân 6
33 2117110067 Lý Thế Vinh v
34 2117110069 Nguyễn Thị Cẩm Vy 7.75