Điểm học phần môn TTNT Thầy Đức

SV phúc khảo điểm nộp đơn cho cô giáo vụ khoa từ 17/6 đền 21/6.

Không nhắn tin và goi điện GVbộ môn