Điểm Tin Học Nhóm 06 và Nhóm 38 - Thầy Nhựt dạy sáng chiều Thứ 6

Điểm thi Tin học Nhóm 06 và nhóm 38 

Các em xem điểm có thắc mắc nhắn tin cho thầy vào địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Sau đó thầy hẹn gặp trực tiếp giải quyết về điểm số đến ngày 23/06/2019. Nếu sau ngày phúc khảo có thắc mắc sẽ không giải quyết.

Xem Link bên dưới

https://photos.app.goo.gl/UCMFLna5hGrpSBj68

Thầy Nhựt.