Điểm thi môn Tin Học Thầy Nhựt dạy

Các Sinh viên xem điểm thi tại đây.

https://photos.app.goo.gl/RGEMaHeXuYwvqAFAA

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ trực tiếp với thầy hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đến hết ngày 23/08/2019 mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.

Thầy Nhựt.