Điểm thi SQL thầy Nhựt dạy

Xem điểm thi SQL 

Xem tại đây ĐIỂM SQL

Mọi thắc mắc gặp thầy vào thứ 2 ngày 18/11/2019 hoặc chiều thứ 3 ngày 19/11/2019 hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Thầy Nhựt thông báo.