Tin học - Thầy Nhựt dạy thứ 5

Điểm thi kết thúc học phần 

Môn tin học thầy Nhựt dạy sáng thứ 5

XEM TẠI ĐÂY 

Mọi thắc mắc email cho Thầy Nhựt địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc gặp trực tiếp sáng chiều thứ 2, sáng thứ 5,7